Luni 29 Mai 2023, Actualizat acum 148 zile 12:00 am

 

37.000 de ieșeni nu au acte de identitate valabile

buletinLa nivelul judetului Iasi, la data de 31 ianuarie 2015, erau aproximativ 37.000 persoane care nu detineau acte de identitate valabile : aceste persoane detin acte de identitate expirate sau nu detin deloc act de identitate pentru ca nu au solicitat niciodata. Populatia judetului Iasi este de 927.500 persoane.

Având în vedere faptul că în Registrul Național de Evidență a Persoanelor a fost identificat un număr semnificativ de persoane care nu au solicitat punerea în legalitate cu acte de identitate în termenele stabilite de lege, precum și pentru buna desfășurare a activității de informare a cetățenilor cu privire la motivele, documentele necesare și termenele în care pot solicita eliberarea unui nou act de identitate, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași aduce la cunoștința cetățenilor că Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:
la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii și prenumele părinților;
în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
în cazul atribuirii unui nou cod numeric personal (C.N.P.); în cazul deteriorării actului de identitate;
în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului;
în cazul anulării; pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Titularul sau reprezentantul său legal are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reședința, eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând următoarele documente: cererea pentru eliberarea actului de identitate, formular tipizat care se regăsește la ghișeul serviciilor de evidență a persoanelor; actul de identitate, cu excepția situațiilor în care acesta a fost pierdut sau furat; certificatul de naștere, original și copie; certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie; hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie; certificatul de deces al soțului/soției decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie; certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate; documentul cu care face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează: cu cel mult 6 luni (180 de zile) înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile în caz de preschimbare; în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile care privesc modificarea numelui/prenumelui, a datei ori locului nașterii sau a prenumelui părinților; oricând, în situația preschimbării actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile (buletinele de identitate).

Program de lucru cu publicul
LUNI – JOI: 7.30 -16.00
VINERI : 7.30 -13.30

http://iasinews.ro/wp-content/upload

Lăsați un comentariu

*