Luni 29 Mai 2023, Actualizat acum 148 zile 12:00 am

 

Proiect pentru promovarea serviciilor sociale pentru părinţi şi copii, la Iaşi

IAŞI, 25 septembrie 2013, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, va lansa proiectul „Schimbări mici, diferenţe MARI!”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Durata proiectului este de 2 ani, iar valoarea lui este de 245.000 CHF din care 220.500 suportul elveţian şi 24.500 CHF co-finanţare Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi.

Criza economică a adus cu ea multe aspecte negative la nivelul societăţii. Pierderea locurilor de muncă, scăderea salariilor, creșterea alarmantă a sărăciei şi creşterea şomajului în rândul tinerilor ar fi cateva dintre aspectele îngrijorătoare care necesită extrem de multă atenție. Printre acestea se numără şi dificultăţile majore cu care se confruntă și sectorul nonguvernamental. Scăderea numărului de finanţatori, lipsa vizibilităţii ONG-urilor în comunitate, un răspuns slab al comunităţii la serviciile oferite de ONG-uri, mai ales în comunităţile mici, sunt doar câteva dintre dificultăţile sectorului nonguvernamental. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de copii și tineri abandonează școala, numărul de copii abuzați creşte, majoritatea abuzurilor petrecându-se  în familie, la fel ca şi numărul copiilor victime ale celor mai grave forme de exploatare prin muncă.

În acest context, proiectul își propune să dezvolte și să promoveze servicii de parenting și de dezvoltare a abilităților de viață în zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili şi părinţilor acestora.

Rezultate aşteptate:

1. cresterea capacităţii a 20 de ONG-uri furnizori de servicii sociale pentru copii şi părinţi, de a implementa servicii de parenting şi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, din 6 judeţe din Nord Estul României;

2. dezvoltarea unui model inovativ în acordarea de servicii de parenting și dezvoltarea abilităților de viață pentru 1500 de beneficiari (copii și părinți) din mediul rural şi urban din Nord Estul României;

3. înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele a furnizorilor privaţi şi publici în vederea creșterii accesibilității și promovării de servicii sociale pentru copii şi familiile vulnerabile din regiunea Nord Est.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 1350 de părinţi, 750 de copii vulnerabili, 60 de consilieri  şcolari,  20 de profesionişti din ONG-urile din Regiunea Nord Est a României şi 30 de membri ai ONG-urilor.

Acest proiect şi toate evenimentele ce se vor desfăşura în cadrul lui, este înscris în demersul de Responsabilizare Socială demarat de Societal (reţea naţională de ONG-uri), şi, ca urmare a angajamentului său, va purta marca “Eveniment responsabil”.

Responsabilitatea socială este un principiu important al dezvoltării durabile, motiv pentru care politica generală de management a proiectului încearcă să răspundă celor patru indicatori de responsabilitate socială: indicatorii sociali, de mediu, economici şi de guvernanţă.

Conferinţa de presă are loc mâine, 25 septembrie, ora 10.00, la Hotel Ramada, sala Tokyo.

http://iasinews.ro/wp-content/upload

Lăsați un comentariu

*